Kompletné riešenie vstupov

Mreže s certifikátom NBÚ triedy T

Pevná ochranná okenná mreža

Typ: POOMP A
Odvodený variant: POOMP A 300-2526/300-2526
Stupeň utajenia “ T ”

Mechanický zábranný prostriedok sa zaraďuje do kategórie: TAJNÉ podľa: paragr. 2 Vyhlášky NBÚ č. 89/2002 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti o certifikácii a použití mechanických zábranných prostriedkov.

  1. Rám mreže: Zvarenec z polotovaru JAKEL 30/30/3 mm.
  2. Výplň mreže: zvarenec z polotovaru tyč oceľová plná štvorcový prierez 14 x 14 mm. Oceľ 11 373.1
  3. Zvary mreže: obvodový kútový zvar plného prierezu. Prídavný materiál - obalená elektróda typ: WELDLINE+ 18 bazic-DC
  4. Kotvenie rámu mreže v stavebnom otvore:

A/ Kotvenie rámu cez stenu do miestnosti: kotviace prvky - guľatina priemeru 16 mm. Medzera medzi zadnou stenou mreže a stenou je 50 až 180 mm. Rozostup kotviacich prvkov v ráme mreže 300 až 500 mm. Rám mreže je kotvený na každej zo štyroch strán.

B/ Kotvenie rámu do vnútorného ostenia stavebného otvoru: kotviace prvky - guľatina priemeru 16 mm. Medzera medzi stenou a rámom mreže je 20 až 30 mm. Rozostup kotviacich prvkov v ráme mreže 300 až 500 mm. Rám mreže je kotvený na hornej a bočných stranách.